lt en

Mūsų klausimas

Ką daryti, kad homoseksualūs asmenys galėtų produktyviai dirbti ir nejausti pažeminimo?
skatinti atvirą, tolerantišką ir lanksčią darbo aplinką;
rengti ir platinti informaciją, kuri padėtų kurti teigiamą darbdavių, darbuotojų, apskritai visuomenės nuomonę apie homoseksualius asmenis;
skatinti ne tik toleranciją, bet ir atvirumą bei atsiskleidimą darbe;
kurti auklėjimo ir lavinimo programas, kuriose būtų išsamiai ir visapusiškai diskutuojamas homoseksualumo aspektas.

Asociacija LGL

Asociacija LGL - tai nepriklausoma nevyriausybinė nacionalinė organizacija, vienijanti homoseksualius ir biseksualius piliečius nuo 18 metų. Asociacija LGL  - Tarptautinės lesbiečių ir gėjų asociacijos (ILGA) tikroji narė nuo 1994 metų.
 
Asociacija LGL pradėjo kurtis 1993 metų gruodžio 3 dieną. Vilniuje vykusiame tarptautiniame vakarėlyje dalyvavo apie 120 žmonių. 1994 metų sausio mėnesį pasirodė pirmasis laikraščio “Amsterdamas” numeris. 1994 metų balandžio mėnesį Palangoje įvyko Tarptautinės lesbiečių ir gėjų asociacijos (ILGA) Rytų Europos konferencija. 1995 metų sausio 20 dieną buvo atidarytas pirmasis Lietuvos lesbiečių ir gėjų centras Vilniuje, Basanavičiaus 18. LGL oficialiai įregistruota Teisingumo ministerijoje 1995 metų gegužės 4 dieną.
 
Pagrindiniai Asociacijos LGL tikslai:
 
- mažinti šalies gėjų ir lesbiečių izoliaciją ir priespaudą sukuriant informacijos ir komunikacijos tinklą bei homoseksualų informacijos ir paramos centrus;
- skleisti objektyvią informaciją apie homoseksualumą visuomeninėms institucijoms siekiant mažinti homoseksualų diskriminaciją;
- dalyvauti rengiant antidiskriminacinius ir registruotos partnerystės įstatymus;
- organizuoti visuomeninius ir kultūrinius renginius homoseksualams.
 
Pagrindinės Asociacijos LGL veiklos:
 
•        Pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių bei lygių galimybių plėtojimas Lietuvoje;
•        Veiklos, orientuotos į gėjų, lesbiečių ir biseksualų greitesnę integraciją į darbo rinką;
 •       Veiklos mažinančios netradicinės seksualinės orientacijos žmonių socialinę atskirtį;
•        šeimų įvairovės skatinimas;
•        narių sutelkimas ir įvairių socialinių grupių pritraukimas dalyvauti organizacijos veiklose;
•        informacijos suteikimas ir homoseksualių žmonių konsultavimas lygių galimybių darbe klausimais;
•        seminarų, mokymų, susitikimų ir kitų šviečiamųjų, taip pat labdaros renginių organizavimas;
•        socialinių ir kultūrinių renginių organizavimas netradicinės seksualinės orientacijos žmonėms;
•        organizacijos narių kompetencijos ir komandinio darbo ugdymas.
e-solution: gaumina