lt en

Mūsų klausimas

Ką daryti, kad homoseksualūs asmenys galėtų produktyviai dirbti ir nejausti pažeminimo?
skatinti atvirą, tolerantišką ir lanksčią darbo aplinką;
rengti ir platinti informaciją, kuri padėtų kurti teigiamą darbdavių, darbuotojų, apskritai visuomenės nuomonę apie homoseksualius asmenis;
skatinti ne tik toleranciją, bet ir atvirumą bei atsiskleidimą darbe;
kurti auklėjimo ir lavinimo programas, kuriose būtų išsamiai ir visapusiškai diskutuojamas homoseksualumo aspektas.

Bylinėjimosi strategijos vystymas LGL

Projektas „Bylinėjimosi strategijos vystymas LGL”
 
 
„Bylinėjimosi strategijos vystymas LGL” (angl. Developing litigation strategy for LGL) – tai šešių mėnesių trukmės (2012 m. liepa – gruodis) projektas, kurį su Atviros visuomenės instituto (OSI) ir ILGA-Europe parama įgyvendina LGL.
 
Pagrindiniai šio projekto tikslai yra išvystyti ilgalaikę nacionalinę bylinėjimosi strategiją LGBT teisių srityje bei padėti organizacijai suvokti savo potencialą ir galimybes kartu padidinant LGL narių praktinius gebėjimus ir žinias.
 
Šio šešių mėnesių projekto veiklos susideda iš ekspertinės analizės ir bylinėjimosi strategijos LGL sudarymo. Sudarius bylinėjimosi strategiją, 2012 m. lapkričio mėn. bus organizuojamas praktinis seminaras-diskusija. Šiame renginyje, kuriame dalyvaus LGL atstovai, kitų žmogaus teisių NVO atstovai bei teisininkai, bus siekiama kuo geresnio šios bylinėjimosi strategijos pritaikymo atsižvelgiant į LGL galimybes, teisinę ir politinę situaciją Lietuvoje. Seminaru taip pat bus siekiama suteikti jo dalyviams praktinių žinių apie strateginį bylinėjimąsi.
 
Pagal rekomendacijas ir pastabas, išsakytas seminare, bylinėjimosi strategija bus užbaigta ir pateikta LGL valdybai patvirtinti ir įtraukti į bendrąjį LGL strateginį planą. Strategija bus taip pat prieinama internetinėje svetainėje www.atviri.lt
 
 
 
e-solution: gaumina