lt en

Mūsų klausimas

Ką daryti, kad homoseksualūs asmenys galėtų produktyviai dirbti ir nejausti pažeminimo?
skatinti atvirą, tolerantišką ir lanksčią darbo aplinką;
rengti ir platinti informaciją, kuri padėtų kurti teigiamą darbdavių, darbuotojų, apskritai visuomenės nuomonę apie homoseksualius asmenis;
skatinti ne tik toleranciją, bet ir atvirumą bei atsiskleidimą darbe;
kurti auklėjimo ir lavinimo programas, kuriose būtų išsamiai ir visapusiškai diskutuojamas homoseksualumo aspektas.

Bylinėjimosi strategijos vystymas LGL

Seminaras-diskusija „Strateginis bylinėjimasis siekiant pagerinti LGBT teisių padėtį Lietuvoje: galimybės ir NVO vaidmuo“
 
 
 
 
2012 m. lapkričio 29 d. LGBT centre Vilniuje įvyko seminaras pagal projektą, remiamą tarptautinės organizacijos „ILGA-Europe” ir Atviros visuomenės instituto (OSI), skirtą vystyti nacionalinę strateginio bylinėjimosi programą LGBT teisių srityje.
 
Seminare buvo siekiama apžvelgti LGBT teisių padėtį Lietuvoje ir identifikuoti svarbiausias problemines sritis, prie kurių sprendimo galima būtų efektyviai prisidėti bylinėjimusi bei kitomis advokacijos priemonėmis; suteikti LGL nariams ir kitų žmogaus teisių NVO atstovams bei aktyvistams reikalingų žinių apie strateginį bylinėjimąsi bei praktinius NVO dalyvavimo jame aspektus; pristatyti nacionalinę strateginio bylinėjimosi programą LGL ir sudaryti diskusijos-pasitarimo erdvę, siekiant kuo geresnio šios programos priderinimo prie šiandieninės LGBT teisių padėties ir politinės situacijos bei NVO galimybių Lietuvoje.
 
Seminaras pirmiausia buvo skirtas LGL atstovams ir aktyvistams, taip pat kitų nevyriausybinių organizacijų, dirbančių žmogaus teisių srityje, atstovams bei teisininkams.
 
Pranešimus seminare skaitė: Europos Tarybos Rekomendacijos CM/Rec(2010)5 įgyvendinimas Lietuvoje – žmogaus teisių ekspertė Jolanta Samuolytė; Praktiniai strateginio bylinėjimosi aspektai– advokatė, Mykolo Romerio universiteto lektorė Diana Gumbrevičiūtė-Kuzminskienė; strateginio bylinėjimosi programą pristatė Tomas Vytautas Raskevičius. Diskusijoje kartu su nevyriausybinių organizacijų atstovais ir teisininkais aptarti aktualūs klausimai, pasidalintia skirtinga patirtimi bei idėjomis.
 
Nuotraukas iš seminaro galima rasti čia.
e-solution: gaumina