lt en

Mūsų klausimas

Ką daryti, kad homoseksualūs asmenys galėtų produktyviai dirbti ir nejausti pažeminimo?
skatinti atvirą, tolerantišką ir lanksčią darbo aplinką;
rengti ir platinti informaciją, kuri padėtų kurti teigiamą darbdavių, darbuotojų, apskritai visuomenės nuomonę apie homoseksualius asmenis;
skatinti ne tik toleranciją, bet ir atvirumą bei atsiskleidimą darbe;
kurti auklėjimo ir lavinimo programas, kuriose būtų išsamiai ir visapusiškai diskutuojamas homoseksualumo aspektas.

Džokjakartos principai - naujas žmogaus teisių įrankis

Kas yra Džokjakartos principai?
 
LGL pranešimas spaudai, 2009 gruodžio 22 d.
 
Džokjakartos principai buvo priimti 2007 metais. Nuo to laiko Principai sulaukė daug dėmesio ir buvo išversti į daugelį pasaulio kalbų. Netrukus pasirodys ir lietuviškas Džokjakartos principų leidimas. Pagal Nyderlandų užsienio reikalų ministerijos remiamą projektą leidinį parengė LGL.
 
Džokjakartos principai nustato pagrindinius tarptautinius teisinius standartus skirtus kovoti su diskriminacija ir priešiškumu žmonėms dėl jų seksualinės orientacijos ar lytinio identiteto. Šie žmogaus teisių pažeidimai apima nužudymus, kankinimą, išprievartavimus, kėsinimąsi į privatumą, prieigos prie darbo ir išsilavinimo ribojimą bei diskriminaciją, kuri yra susijusi ir su kitų žmogaus teisių įgyvendinimu.
 
Jungtinių Tautų ir Europos žmogaus teisių vadovai pastaruoju metu ėmė reikalauti iš valstybių laikytis įsipareigojimų apsaugoti visus asmenis nuo diskriminacijos seksualinės orientacijos ar lytinio identiteto pagrindu. Kaip bebūtų, nepaisant tokių raginimų, pažeidimai tęsiasi ir tarptautinis atsakas į juos išlieka nenuoseklus ir fragmentiškas. Vienas svarbiausių žingsnių sprendžiant šią problemą yra aiškus tarptautinių teisinių įsipareigojimų nustatymas. Tai ir yra Džokjakartos principų paskirtis. Principai buvo sudaryti ir vienbalsiai priimti trisdešimties pasižymėjusių žmogaus teisių ekspertų iš viso pasaulio, įskaitant teisėjus, mokslininkus, buvusį JT Vyriausiąjį žmogaus teisių komisarą, JT ekspertus, sutarčių laikymosi priežiūrą atliekančių institucijų narius, NVO narius ir kitus. Svarbu atminti, jog Principai nėra naujas įstatymas - jie yra tik aiškus ir apjungiantis jau galiojančių teisinių įsipareigojimų pakartojimas.
 
Anot JT Žmogaus teisių komiteto nario Michael O’Flaherty, principai kalba apie visą eilę žmogaus teisių standartų ir jų taikymą seksualinės orientacijos ir lytinio identiteto srityje. Pavyzdžiui, kaip atsakas į faktą, jog kai kuriose valstybėse mirties bausmė tebetaikoma suaugusiems tos pačios lyties asmenims, kurie bendru sutikimu turėjo seksualinių ryšių, Principai pakartoja ir iš naujo patvirtina fundamentalią kiekvieno asmens, nepaisant jo seksualinės orientacijos ir lytinio identiteto, teisę į gyvybę, laisvę nuo prievartos ir kankinimų.
 
Taip pat Principai pabrėžia nediskriminavimo principo svarbą realizuojant teisę į darbą, apgyvendinimą, socialinę apsaugą, išsilavinimą ir sveikatą.
 
Principai iš naujo ragina valstybes vykdyti savo pareigą įgyvendinti žmogaus teises. Kiekvienas principas yra lydimas detalizuojančių rekomendacijų valstybėms. Tačiau Principai taip pat pabrėžia kiekvieno pareigą skatinti ir ginti žmogaus teises bei prideda rekomendacijas JT, nacionalinėms žmogaus teisių komisijoms, žiniasklaidai ir nevyriausybinėms organizacijoms.
 
Principai buvo sudaryti 2007 metais. Nuo to laiko daug valstybių rėmėsi jais ir integravo juos į savo įgyvendinamą politiką bei programas. 2008 metų gruodžio mėnesį 66 valstybės priėmė JT Generalinės Asamblėjos pareiškimą, pasmerkiantį žmogaus teisių pažeidimus, susijusius su seksualine orientacija ir lytiniu identitetu. Taip pat sureagavo ir pilietinės visuomenės organizacijos bei individualūs asmenys. Pavyzdžiui, Kenijos grupė siekė panaudoti Principus tam, kad „pasitelkiant seksualinės sveikatos ir teisių politikos žinomumą į savo misiją įtraukti žiniasklaidą“. Airijos organizacija panaudojo Principus derybose su vyriausybe dėl pabėgėlių, tos pačios lyties partnerių, patekimo į šalį. Gajanoje, Principai buvo minimi vyriausybės paremtuose debatuose tema „Mokytojams, kurie yra homoseksualūs, neturėtų būti leidžiama mokyti“. Diskusija internetu vyksta labai intensyviai – internetinės svetainės paleidimo dienomis įvykdyta apie 140,000 „Google“ paieškų.
 
Kaip ir buvo galima numanyti, visuomenės atsakas yra ne tik pozityvus: vienas kritikas pasmerkė Principus kaip darbą, kurį padarė „saujelė JT pareigūnų sąjungoje su radikalia homoseksualų teisių grupe“, remiant „idėjas, kurios yra socialinės politikos užribyje“. Netgi šios baimės, kaip bebūtų, parodo, kokiu mastu Principai kelia tarptautinį susidomėjimą ir yra pastebėti ir oponentų, ir rėmėjų, kaip svarbus žingsnis į priekį žmogaus teisių pripažinime lesbietėms, gėjams, biseksualiems ir transseksualiems žmonėms.
 
Daugybės pastangų vis dar reikalauja Principų įgyvendinimas tarptautiniu, regioniniu ir šalies lygmeniu. Tai apima tebevykstantį teisių gynimą, mokymą ir supratimo bei žinojimo didinimą. Ši užduotis reikalauja ilgalaikio dėmesio iš globalaus aktyvistų, teisininkų ir mokslininkų bendradarbiavimo, kurie kryptingai judėtų link Principuose pažadėtos „kitokios ateities, kur visi žmonės, gimę laisvi ir lygūs savo orumu ir teisėmis, gali įgyvendinti šias savo prigimtines teises.“
 
Daugiau informacijos apie LGL projektą rasite internetinėje svetainėje www.atviri.lt.
e-solution: gaumina