lt en

Mūsų klausimas

Ką daryti, kad homoseksualūs asmenys galėtų produktyviai dirbti ir nejausti pažeminimo?
skatinti atvirą, tolerantišką ir lanksčią darbo aplinką;
rengti ir platinti informaciją, kuri padėtų kurti teigiamą darbdavių, darbuotojų, apskritai visuomenės nuomonę apie homoseksualius asmenis;
skatinti ne tik toleranciją, bet ir atvirumą bei atsiskleidimą darbe;
kurti auklėjimo ir lavinimo programas, kuriose būtų išsamiai ir visapusiškai diskutuojamas homoseksualumo aspektas.

Džokjakartos principai - naujas žmogaus teisių įrankis

2009 06 30
 
Olandijos vyriausybė remia žmogaus teises visame pasaulyje
 
 
Spaudos konferencijoje pristatyta Nyderlandų vyriausybės parama žmogaus teisių projektams Lietuvoje, kurie prisidės prie LGBT žmonių teisinės ir socialinės padėties pokyčių.
 
 Annemieke Ruigrok, Nyderlandų ambasadorė:
 
Aktyvus žmogaus teisių propagavimas visame pasaulyje yra vienas svarbiausių dalykų Nyderlandų užsienio politikoje ir asmeninis Užsienio reikalų ministro p. Verhagen prioritetas. Norėčiau pacituoti iš leidinio, pristatančio Nyderlandų užsienio politikos žmogaus teisių strategiją, Žmogiškasis orumas visiems: „Teisingumas, Lygybė, humaniškumas, pagarba, solidarumas ir kito meilė yra pagrindinės civilizuotos visuomenės, kuri vertina žmogiškąjį orumą, vertybės. Tai vertybės, kurias mes Nyderlanduose gerbiame ir kurias privalome puoselėti visame pasaulyje. Logiška, kad siekdami šio tikslo daug dėmesio kreipiame į žmogaus teises. Pagarba žmogaus teisėms taip pat prisideda prie saugumo ir socialinio bei ekonominio vystimosi nacionaliniu bei tarptautiniu lygiu. Šiuo požiūriu tai ir Nyderlandų visuomenės tiesioginis interesas.“
 
Aušrinė Marija Pavilionienė:
 
Pagarba žmogaus teisėms negali būti klasifikuojama ar dozuojama: neįmanoma gerbti vienos socialinės grupės teisių, tuo pačiu metu trypiant, niekinant ir tyčiojantis iš kitos socialinės grupės teisių. Nes žmogaus teisės ir laisvės, socialinės garantijos yra skirtos visiems visuomenės piliečiams. Tačiau būtent šiuolaikinio Seimo ir Vyriausybės homofobai, tam tikri religinių bendruomenių ir konservatyviosios visuomenės dalies atstovai mano priklausantys išrinktųjų heteroseksualų kastai, kuri savinasi dorovės ir moralės skelbimo teisę bei teisę niekinti ir diskriminuoti kitokios lytinės orientacijos Lietuvos žmones.
 
Vladimiras Simonko:
 
Džokjakartos principai nuo 2007 metų taikomi plačiam žmogaus teisių standartų lytinės orientacijos ir lytinės tapatybės atžvilgiu spektrui. Principai patvirtina pirminį valstybių įsipareigojimą įgyvendinti žmogaus teisių reikalavimus. Kiekvienas Principas lydimas išsamių rekomendacijų valstybėms. Ekspertai taip pat pabrėžia, kad visi subjektai yra įpareigoti gerbti ir saugoti žmogaus teises. Papildomos rekomendacijos yra skirtos nacionalinėms žmogaus teisių institucijoms, žiniasklaidai, nevyriausybinėms organizacijoms ir rėmėjams.
Principai suteikia vyriausybėms galimybę įgyvendinti rekomendacijas vietos, nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu. Ir galiausiai jie parodo, kad lytinė orientacija ir lytinė tapatybė yra neatskiriamai susijusios su žmogaus teisėmis.
 
Vytautas Valentinavičius:
 
Tenka pripažinti, kad Lietuvos Seimas ir vyriausybė laikosi pozicijos– ignoruoti homoseksualių asmenų taip pat ir homoseksualaus jaunimo problemas informaciją apie homoseksualumą priskirdama prie žalingą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios informacijos tokiu būdu darydama didelę ir sunkiai ištaisomą žalą šeimoms, nepilnamečių vystymuisi, jų brandai.
 
Konferencijoje taip pat dalyvavo Prancūzijos, Ispanijos, Belgijos, Danijos ambasadoriai bei Suomijos, Vengrijos, Norvegijos ambasadų ir EK atstovybės darbuotojai.
e-solution: gaumina