lt en

Mūsų klausimas

Ką daryti, kad homoseksualūs asmenys galėtų produktyviai dirbti ir nejausti pažeminimo?
skatinti atvirą, tolerantišką ir lanksčią darbo aplinką;
rengti ir platinti informaciją, kuri padėtų kurti teigiamą darbdavių, darbuotojų, apskritai visuomenės nuomonę apie homoseksualius asmenis;
skatinti ne tik toleranciją, bet ir atvirumą bei atsiskleidimą darbe;
kurti auklėjimo ir lavinimo programas, kuriose būtų išsamiai ir visapusiškai diskutuojamas homoseksualumo aspektas.

Konferencijos, tyrimai

2007 m. spalio 23 – 24d. viešbutyje „Conti“ (Raugyklos g. 7/2, Vilniuje) vyko baigiamoji EQUAL projekto „Atviri ir saugūs darbe.lt“ konferencija „Atverkite savo darbo vietas“
 
Konferencijoje dalyvavo valstybės įstaigų, profesinių sąjungų, darbdavių, mokslo įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų, dirbančių žmogaus teisių ir nediskriminacijos srityje, atstovai, buvo aptartos diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos klausimai, diskutuojama, kaip suaktyvinti socialinį dialogą šioje srityje, pristatomos priemonės ir rezultatai pasiekti įgyvendinant EQUAL projektą „Atviri ir saugūs darbe.lt“.
 
Konferencijoje taip pat dalyvavo ILGA - Europe tinklo atstovai iš 27 Europos šalių. Tai unikali galimybė diskusijos metu pasidalinti sukaupta informacija ir patirtimi dirbant su EQUAL projektais diskriminacijos tematika darbo rinkoje, apie lygybės ir įvairovės sklaidą darbo vietose, bendradarbiavimą su profesinėmis sąjungomis bei darbdaviais.
 
 
Konferencijos pranešėjų straipsniai:
 
Jolanta Samuolytė, Žmogaus teisių stebėjimo instituto tyrimų vadovė
Teisinių ir praktinių aspektų homoseksualių žmonių atžvilgiu apžvalga Lietuvoje
Atsisiųsti pranešimą čia 
 
Prof. Mark Bell, Lesterio universitetas, Europos Komisijos ekspertų grupės narys
Lygios galimybės darbo rinkoje - teisinė praktika ir direktyvų įgyvendinimas
 
Eduardas Platovas, EQUAL projekto koordinatorius
Lygybės politika ir veiksmų planas
Atsisiųsti pranešimą čia 
 
Algirdas Davidavičius, Lygių galimybių konsultantas
Aušrelė Pažėraitė, Lygių galimybių ekspertė
Viešosios politikos analizės rezultatai
Atsisiųsti pranešimą čia 
 
Anette Sjodin, Gunnar Svensson, RFSL
Tiesa, kurios nematome. LGBT pokalbiai su mokytojais
Atsisiųsti pranešimą čia 
 
Dr. Jolanta Reingardė, Vytauto Didžiojo Universiteto Socialinių tyrimų centro vadovė
Heteronormos hegemonija ir užtildytas homoseksualumas
Atsisiųsti pranešimą čia 
 
Skirmantė Česienė, VDU magistrantė
Homoseksualūs žmonės viešose ir privačiose erdvėse: socialistinis ir posocialistinis Lietuvos kontekstas
Atsisiųsti pranešimą čia 
 
Dr. Arnas Zdanevičius, EQUAL projekto tyrimų koordinatorius
LGBT žmonių socialinė atskirtis Lietuvoje
Atsisiųsti pranešimą čia 
 
Dr. Nida Vasiliauskaitė, VGTU docentė
Politinė "valia dialogui" arba heteronormatyvumo pavidalai
Atsisiųsti pranešimą čia 
e-solution: gaumina