lt en

Mūsų klausimas

Ką daryti, kad homoseksualūs asmenys galėtų produktyviai dirbti ir nejausti pažeminimo?
skatinti atvirą, tolerantišką ir lanksčią darbo aplinką;
rengti ir platinti informaciją, kuri padėtų kurti teigiamą darbdavių, darbuotojų, apskritai visuomenės nuomonę apie homoseksualius asmenis;
skatinti ne tik toleranciją, bet ir atvirumą bei atsiskleidimą darbe;
kurti auklėjimo ir lavinimo programas, kuriose būtų išsamiai ir visapusiškai diskutuojamas homoseksualumo aspektas.

Konferencijos, tyrimai

„Atverkime savo darbo vietą: kovoje su homofobija ir heteronormatyvumu“
 
„Visi žmonės yra laisvi ir turi lygias teises“
 
Šiais žodžiais prasideda Jungtinių Tautų Žmogaus Teisių Deklaracija. Nepaisant to, kad ji buvo priimta 1948 m., vis dar egzistuoja didelės žmonių grupės, kurios nėra laikomos lygiomis su kitomis. Viena tokių grupių yra lesbietės, gėjai, biseksualūs ir transseksualūs asmenys.
 
Tai yra fundamentali žmogaus teisė gyventi, dirbti ir mylėti santarvėje su savo tikruoju tapatumu. Nepaisant to, diskriminacija seksualinės orientacijos pagrindu yra opi ir vis labiau besiplečianti problema Europoje. Nors dauguma Europos šalių turi antidiskriminacinius įstatymus, daugelyje šalių realiai nėra ginamos gėjų, lesbiečių ir biseksualių asmenų teisės. Homofobija ir seksualinis priekabiavimas, siekiantis netgi smurtą, yra plačiai paplitęs Europoje. Daugelis neheteroseksualių asmenų jaučia, kad jie turi slėpti savo seksualinę orientaciją ne tik darbo vietoje, bet ir būdami su artimiausiais žmonėmis – šeima, draugais.
 
Gėjai, lesbietės ir biseksualūs asmenys dažnai tampa nematomais darbo vietoje – taip gali nutikti dėl jų pačių sprendimo, siekiant saugumo, arba dėl kolegų, kurie nenori pripažinti homoseksualių žmonių egzistavimo fakto. Dėl tokio nematomumo, darbuotojai gali jaustis netinkami atliekamam darbui, darbo vietai.
 
Esant tokiai situacijai, yra labai svarbu kovoti su homofobija ir ją sukeliančiu heteronormatyvumu. Europos Sąjungos gairės pripažįsta fundamentalią žmogaus teisę gyventi, dirbti ir mylėti, priklausomai nuo savo seksualinės orientacijos. Neįvyks joks pokytis atvirumo ir abipusės pagarbos link, jeigu neįdėsime pastangų, keldami sąmoningumą visuose visuomenės lygmenyse. Atsakomybė iškelti šią problemą gula ne tik ant atskirų individų pečių, bet taip pat ir darbdavių, profesinių sąjungų, teisėtvarkos organų ir politinių institucijų.
 
Ši knyga, taip pat kaip ir „Normos darbe: kovoje su homofobija ir heteronormatyvumu“ yra keturių šalių - Prancūzijos, Lietuvos, Slovėnijos ir Švedijos - bendro darbo rezultatas. Visi projektai daugiausiai dėmesio skiria situacijai darbo vietoje, siekdami sukurti tokią visuomenę, kurioje kiekvienas būtų priimtas ir gerbiamas, nepaisant jo seksualinės orientacijos. Tikimės, kad šios įžvalgos, patirtys ir patarimai įkvėps ir palengvins Jūsų darbą, siekiant užtikrinti, kad Jungtinių Tautų Žmogaus Teisių Deklaracija būtų iš tikrųjų taikoma visiems.
 
Norėdami parsisiųsti leidinį, spauskite čia  (leidinys anglų k.)
 
Normos darbe: kovoje su homofobija ir heteronormatyvumu
 
Tai yra viena iš dviejų knygų, kurios buvo išleistos dėka bendro projekto, apjungusio keturias šalis. Knyga „Atverkite savo darbo vietą“ pristato priemones, kurios gali būti panaudotos kovojant su diskriminacija darbo vietoje. „Normos darbe“ yra tyrimo ataskaita, suteikianti gilesnių žinių apie heteroseksualumo normas ir papildanti knygą „Atverkite savo darbo vietą“.
 
Šie projektai buvo dalis 2005-2007 m. TRACE partnerystės, kuri buvo įkurta ir finansuojama Europos Sąjungos EQUAL programos, kurios pagrindinis tikslas yra kova su diskriminacija darbo vietoje. Projekte dalyvavo keturios šalys: Prancūzija, Lietuva, Slovėnija ir Švedija. Jų bendras tikslas yra panaikinti diskriminaciją ir homoseksualių bei biseksualių žmonių nelygias teises darbo sferoje, taip pat įgalinti lesbietes, gėjus, biseksualius bei transseksualius asmenis dirbti tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir heteroseksualūs asmenys.
 
Norėdami parsisiųsti leidinį, spauskite čia (anglų k.)
e-solution: gaumina