lt en

Mūsų klausimas

Ką daryti, kad homoseksualūs asmenys galėtų produktyviai dirbti ir nejausti pažeminimo?
skatinti atvirą, tolerantišką ir lanksčią darbo aplinką;
rengti ir platinti informaciją, kuri padėtų kurti teigiamą darbdavių, darbuotojų, apskritai visuomenės nuomonę apie homoseksualius asmenis;
skatinti ne tik toleranciją, bet ir atvirumą bei atsiskleidimą darbe;
kurti auklėjimo ir lavinimo programas, kuriose būtų išsamiai ir visapusiškai diskutuojamas homoseksualumo aspektas.

LBT moterų teisės ir sveikata

     


Asociacijos LGL projektas
"Lesbiečių, biseksualių ir translyčių moterų teisės ir sveikata"


Asociacija LGL remiama Nyderlandų Karalystės ambasados ir Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados pristato projektą "Lesbiečių, biseksualių ir translyčių moterų teisės ir sveikata". Šis projektas - tai galimybė įkūnyti bei perteikti žinias ir gebėjimus iniciatyvumo, švietimo bei advokatavimo srityse biseksualioms, homoseksualioms ir translytėms moterims.
 
Projektu siekiama:
- informuoti visuomenę apie lesbiečių, biseksualių ir translyčių moterų teises ir poreikius, sumažinti lesbiečių, biseksualių ir translyčių moterų socialinę atskirtį Lietuvos visuomenėje;
- didinti lesbiečių, biseksualių ir translyčių moterų matomumą, sustiprinti jų psichinę sveikatą bei gerinti seksualinę ir reprodukcinę sveikatą;
- skatinti socialinį dialogą tarp nevyriausybinių organizacijų ir akademinės visuomenės siekiant pokyčių moterų teisių srityje.
 
Projekte orientuojamasi į lesbiečių, biseksualių ir translyčių moterų advokatavimo galimybes, taip pat į jų psichinės, seksualinės ir reprodukcinės sveikatos  gerinimą. Seminarai, advokatavimo kampanijos, apklausos, straipsniai - tai priemonės, kuriomis per 12 projekto mėnesių buvo siekiama minėtų tikslų.
 
Matomumo didinimui bei įsigalėjusių stereotipų griovimui buvo naudojama reklaminė produkcija, publikacijos, organizuojamos kampanijomis. Pasiekimai ir projekto metu įgytos patirtys užfiksuotos ir pristatytos interneto tinklapiuose, o projektui pasibaigus - išleistoje monografijoje.

Mes esame "Facebook" tinkle, "YouTube" tinkle ir rašome blog'ą.
 
e-solution: gaumina