lt en

Mūsų klausimas

Ką daryti, kad homoseksualūs asmenys galėtų produktyviai dirbti ir nejausti pažeminimo?
skatinti atvirą, tolerantišką ir lanksčią darbo aplinką;
rengti ir platinti informaciją, kuri padėtų kurti teigiamą darbdavių, darbuotojų, apskritai visuomenės nuomonę apie homoseksualius asmenis;
skatinti ne tik toleranciją, bet ir atvirumą bei atsiskleidimą darbe;
kurti auklėjimo ir lavinimo programas, kuriose būtų išsamiai ir visapusiškai diskutuojamas homoseksualumo aspektas.

LBT moterų teisės ir sveikata

Projekto „Lesbiečių, biseksualių ir translyčių moterų teisės ir sveikata“ rėmuose LGBT centre organizuojami filmų vakarai.
 
Su tikslu stiprinti Lietuvos LBT moterų bendruomenę bei sudaryti erdvę bendravimui ir diskusijoms, parodyti jau trys dokumentiniai filmai: "Killing us softly 4" (2010), “Tough Guise. Violence, Media & the Crisis of Masculinity” (1999), "Lefties: Angry Wimmin" (2006).
 
Rodyti dokumentiniai filmai gvildena moterų teisių, lyčių vaidmenų ir stereotipų temas. Pirmasis filmas, rodytas vasario mėn., atkreipia dėmesį į žalingą žiniasklaidos poveikį kuriant moters įvaizdį visuomenėje. Antrasis, rodytas kovo mėn., kalba apie lyčių vaidmenis, jų atspindžius žiniasklaidoje ir poveikį smurto ir agresijos didėjimui. Trečiasis filmas, rodytas birželio mėn., kalba apie revoliucinį feminizmą ir politinį lesbiečių judėjimą Jungtinėje Karalystėje septyntame-aštuntame dešimtmečiuose.
 
Po filmų organizuojamos moderuotos diskusijos, kur moterys randa saugią vietą išreikšti savo nuomonę ir mintis apie filmuose gvildenamas problemas.
e-solution: gaumina