lt en

Mūsų klausimas

Ką daryti, kad homoseksualūs asmenys galėtų produktyviai dirbti ir nejausti pažeminimo?
skatinti atvirą, tolerantišką ir lanksčią darbo aplinką;
rengti ir platinti informaciją, kuri padėtų kurti teigiamą darbdavių, darbuotojų, apskritai visuomenės nuomonę apie homoseksualius asmenis;
skatinti ne tik toleranciją, bet ir atvirumą bei atsiskleidimą darbe;
kurti auklėjimo ir lavinimo programas, kuriose būtų išsamiai ir visapusiškai diskutuojamas homoseksualumo aspektas.

LGBT teisių pripažinimo Lietuvoje teisinės strategijos

2008-09-29  
Nr. LGL-0809291
 
 
Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komitetui
 
 
 
 
DĖL ES TARYBOS DIREKTYVOS DĖL VIENODO POŽIŪRIO PRINCIPO
 
 
 
 
Asociacija  Lietuvos gėjų lyga (toliau - LGL) palaiko Tarptautinės lesbiečių ir gėjų asociacijos Europos padalinio ILGA - Europe poziciją dėl naujos ES Komisijos pasiūlytos direktyvos. ILGA - Europe sveikina pasiūlymą dėl Tarybos direktyvos, kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus arba seksualinės orientacijos, principas. Jei direktyva įsigalios, ji nutrauks vis dar esamą ES teisių ir apsaugos hierarchiją.
 
ILGA - Europe siekė vieningos nediskriminavimo direktyvos daugelį metų, todėl sveikina faktą, kad pasiūlytos direktyvos apsaugos lygis atitinka ES direktyvų, ginančių nuo diskriminavimo rasės pagrindu, lygį. Šiuo metu apsauga rasės pagrindu yra didžiausia ES teisės lygmeniu - kiti pagrindai jai neprilygsta. ILGA - Europe ir LGL palankiai vertina tai, kad direktyva apima tokias sritis kaip švietimas. Taip pat sveikintinas pasiūlymas visose ES šalyse narėse įsteigti lygybės institucijas, kurios būtų įgaliotos dirbti įvairiais nediskriminavimo pagrindais. 
 
Tačiau nediskriminavimo principo taikymas tiek Lietuvoje, tiek ir ES susiduria su įvairiomis kliūtimis. Pagrindinė iš jų - politinės valios stoka. Ją puikiai pamatėme, kai Seime buvo svarstomas naujas Lygių galimybių įstatymo projektas. Europiniu lygmeniu galioja diskriminaciją draudžiantys įstatymai. Diskriminacija dėl religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus ar lytinės orientacijos įdarbinant ir teikiant profesinį mokymą yra neteisėta. Tačiau mūsų parlamentarai aktyviai bandė neatsižvelgti į šias privalomas ES teisės nuostatas. Tik po pilietinių organizacijų aktyvaus spaudimo bei tarptautinės kritikos pavyko sugrąžinti apsaugą lytinės orientacijos, amžiaus ir negalios pagrindais į naują įstatymo redakciją. 
 
LGL dirbdama Europos Bendrijų iniciatyvos  EQUAL teminiame tinkle "Kova su diskriminacija darbo rinkoje ir visuomenėje" ne kartą pastebėjo, kad garantuoti lygias galimybes darbo vietose yra daug sudėtingiau, o kartais ir neįmanoma, jei nediskriminavimo principas netaikomas visuomeniniame gyvenime apskritai. Todėl bendrijos lygmeniu teisiškai privaloma direktyva, išplečianti apsaugos nuo diskriminacijos dėl amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos ir religijos ar tikėjimo taikymo sritį, būtų tinkamiausia priemonė nediskriminavimui pasiekti ir įgyvendinti vienodo požiūrio principą.
           
 
Valdybos pirmininkas                                                                    Vladimiras Simonko
e-solution: gaumina