lt en

Mūsų klausimas

Ką daryti, kad homoseksualūs asmenys galėtų produktyviai dirbti ir nejausti pažeminimo?
skatinti atvirą, tolerantišką ir lanksčią darbo aplinką;
rengti ir platinti informaciją, kuri padėtų kurti teigiamą darbdavių, darbuotojų, apskritai visuomenės nuomonę apie homoseksualius asmenis;
skatinti ne tik toleranciją, bet ir atvirumą bei atsiskleidimą darbe;
kurti auklėjimo ir lavinimo programas, kuriose būtų išsamiai ir visapusiškai diskutuojamas homoseksualumo aspektas.

LGBT teisių pripažinimo Lietuvoje teisinės strategijos

Lietuvos gėjų lyga (LGL) skundžiasi, kad naujoji Vyriausybė, žadėdama mažinti diskriminaciją, pamiršo homoseksualus ir taip esą ignoruoja Europos Komisijos (EK) dokumentus bei Lietuvos įstatymus. Lygių galimybių kontrolierei Aušrinei Burneikienei adresuotame rašte LGL paprašė į tai atkreipti Seimo narių dėmesį ir pasiūlyti papildyti Vyriausybės programą.
 
„Diskriminacija – tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas, nurodymas diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu“, - rašoma galiojančiame Lygių galimybių įstatyme.
 
Tačiau Seimui pateiktame Vyriausybės programos projekte valdantieji žada remti „programas, skatinančias mažinti socialinę atskirtį ir diskriminaciją dėl lyties, amžiaus, socialinės, etninės kilmės ar religinių įsitikinimų“.
 
Plačiau skaitykite delfi.lt
(Alt + P)
e-solution: gaumina