lt en

Mūsų klausimas

Ką daryti, kad homoseksualūs asmenys galėtų produktyviai dirbti ir nejausti pažeminimo?
skatinti atvirą, tolerantišką ir lanksčią darbo aplinką;
rengti ir platinti informaciją, kuri padėtų kurti teigiamą darbdavių, darbuotojų, apskritai visuomenės nuomonę apie homoseksualius asmenis;
skatinti ne tik toleranciją, bet ir atvirumą bei atsiskleidimą darbe;
kurti auklėjimo ir lavinimo programas, kuriose būtų išsamiai ir visapusiškai diskutuojamas homoseksualumo aspektas.

LGL institucinių gebėjimų stiprinimas
Dokumentavimo ir advokacijos veikla paprojekčio metu siekiama kurti palankesnę aplinką LGBT asmenims bei atkreipti dėmesį į šios pažeidžiamos visuomenės grupės teisių pažeidimus, didinti LGBT bendruomenės gebėjimus atstovauti savo teises viešojoje politikoje tiek Lietuvos, tiek platesniu – Europos lygiu. 


Dokumentinė ataskaita dėl ET Ministrų Komiteto rekomendacijos CM/Rec(2010)5 įgyvendinimo Lietuvoje

2010 metų kovo 31 d. Europos Tarybos Ministrų Komitetas priėmė Rekomendaciją CM/Rec(2010)5, kurioje išdėstė kovos su diskriminacija lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių asmenų (LGBT) atžvilgiu įgyvendinimo priemones. Šiai Rekomendacijai pritarė visos Europos Tarybos narės, taip pat ir Lietuva. Įgyvendinant advokacijos veiklą, LGL atliko dokumentavimo veiklas ir parengė ataskaitą dėl ET Ministrų Komiteto rekomendacijos CM/Rec(2010)5 įgyvendinimo Lietuvoje bei išleido leidinius lietuvių ir anglų kalbomis, kuriuose galima rasti pagrindinių išvadų santrauką ir rekomendacijas.

LGL atliktas tyrimas, kaip Lietuva įgyvendina šią Tarybos Rekomendaciją, atskleidė tokias pagrindines problemas, su kuriomis vis dar susiduria dalis mūsų šalies piliečių:
• Tos pačios lyties poros neturi galimybės teisiškai registruoti savo santykių;
• Paplitusi diskriminacija ir neapykantos kalba LGBT asmenų atžvilgiu;
• Bandymai riboti saviraiškos ir taikių susirinkimų laisvę;
• Valstybės valdžios institucijų pasyvumas saugant ir ginant LGBT piliečių teises;
• Translyčių asmenų teisių ignoravimas, neįtraukiant šių asmenų apsaugos į teisės aktus.


Atvirlaiškių siuntimo akcijaGegužės 17 dieną visame pasaulyje minimos Tarptautinės dienos prieš homofobiją ir transfobiją (IDAHO) proga LGL išsiuntė 153 atvirlaiškius Lietuvos Respublikos Seimo nariams, Vyriausybės ministrams bei valdžios institucijų vadovams. Atvirlaiškiuose rekomenduodama atsižvelgti į LGL išleistoje ataskaitoje dėl ET Ministrų Komiteto Rekomendacijos CM/Rec(2010)5 įgyvendinimo proceso Lietuvoje suformuluotas išvadas bei pasiūlymus.

Atvirlaiškio maketą galite peržiūrėti čia.

Atvirlaiškių rengimo akcijos akimirkas galite pamatyti čia.
(Alt + P)
e-solution: gaumina