lt en

Mūsų klausimas

Ką daryti, kad homoseksualūs asmenys galėtų produktyviai dirbti ir nejausti pažeminimo?
skatinti atvirą, tolerantišką ir lanksčią darbo aplinką;
rengti ir platinti informaciją, kuri padėtų kurti teigiamą darbdavių, darbuotojų, apskritai visuomenės nuomonę apie homoseksualius asmenis;
skatinti ne tik toleranciją, bet ir atvirumą bei atsiskleidimą darbe;
kurti auklėjimo ir lavinimo programas, kuriose būtų išsamiai ir visapusiškai diskutuojamas homoseksualumo aspektas.

LGL institucinių gebėjimų stiprinimas
Lėšų pritraukimo veikla yra skirta LGL finansiniam savarankiškumui didinti per lėšų diversifikavimą. Atsižvelgiant į LGL misiją ir strateginį planą bei vykdomus projektus, šiuo metu jau yra sukurtas lėšų pritraukimo planas, kuris bus įgyvendinamas paprojekčio eigoje.

LGL lėšų pritraukimo planą ir galimybių studiją galima parsisiųsti
čia.


e-solution: gaumina