lt en

Mūsų klausimas

Ką daryti, kad homoseksualūs asmenys galėtų produktyviai dirbti ir nejausti pažeminimo?
skatinti atvirą, tolerantišką ir lanksčią darbo aplinką;
rengti ir platinti informaciją, kuri padėtų kurti teigiamą darbdavių, darbuotojų, apskritai visuomenės nuomonę apie homoseksualius asmenis;
skatinti ne tik toleranciją, bet ir atvirumą bei atsiskleidimą darbe;
kurti auklėjimo ir lavinimo programas, kuriose būtų išsamiai ir visapusiškai diskutuojamas homoseksualumo aspektas.

LGL institucinių gebėjimų stiprinimas
Tam, kad organizacija efektyviai išnaudotų žmogiškųjų išteklių potencialą, o atskirtį ir visuomenės spaudimą patirianti LGBT bendruomenė galėtų labiau įsitraukti į visuomenės gyvenimą ir būti labiau pilietiškai aktyvi, yra siekiama sukurti ir įgyvendinti savanorių programą.

Minėta programa taip pat apima LGBT centro materialinės bazės sustiprinimą parengiant erdvę savanorių veikloms ir darbui vykti – šiuo metu LGL vykdydama viešuosius pirkimus jau įsigijo biuro baldus, kompiuterius, magnetinę lentą ir kt.

Savanorių veiklos (susitikimai, renginiai) vyksta LGBT centre, apie renginius skelbiama www.atviri.lt, www.lgl.lt ir www.facebook.com/lgl.lt svetainėse.

LGBT centras
Adresas: A. Jakšto g. 22-15, Vilnius (įeiti pro kiemą iš Vasario 16-osios g., prie durų skambinti Nr. 15)
Telefono Nr. :+37052610314
El. paštas: volunteers@gay.lt
e-solution: gaumina