lt en

Mūsų klausimas

Ką daryti, kad homoseksualūs asmenys galėtų produktyviai dirbti ir nejausti pažeminimo?
skatinti atvirą, tolerantišką ir lanksčią darbo aplinką;
rengti ir platinti informaciją, kuri padėtų kurti teigiamą darbdavių, darbuotojų, apskritai visuomenės nuomonę apie homoseksualius asmenis;
skatinti ne tik toleranciją, bet ir atvirumą bei atsiskleidimą darbe;
kurti auklėjimo ir lavinimo programas, kuriose būtų išsamiai ir visapusiškai diskutuojamas homoseksualumo aspektas.

Aš niekada nebuvau sutikęs homoseksualaus žmogaus

Daugelis žmonių pažįsta homoseksualius asmenis, tačiau nėra tikri dėl jų lytinės orientacijos. Visuomenėje egzistuoja stiprus nusistatymas ir neapykanta netradicinės lytinės orientacijos žmonių atžvilgiu, todėl homoseksualūs asmenys nelabai nori atskleisti savo lytinę orientaciją aplinkiniams.
Homoseksualių žmonių yra įvairiuose socialiniuose, ekonominiuose, politiniuose sluoksniuose ir turi įvairias specialybes. Heteroseksualūs asmenys gali numanyti, kad jų kaimynas, draugas, giminaitis ar bendradarbis yra homoseksualus, tačiau homoseksualus asmuo gali to ir neatskleisti, bijodamas pasmerkimo ar neapykantos.
(Alt + P)
e-solution: gaumina