lt en

Mūsų klausimas

Ką daryti, kad homoseksualūs asmenys galėtų produktyviai dirbti ir nejausti pažeminimo?
skatinti atvirą, tolerantišką ir lanksčią darbo aplinką;
rengti ir platinti informaciją, kuri padėtų kurti teigiamą darbdavių, darbuotojų, apskritai visuomenės nuomonę apie homoseksualius asmenis;
skatinti ne tik toleranciją, bet ir atvirumą bei atsiskleidimą darbe;
kurti auklėjimo ir lavinimo programas, kuriose būtų išsamiai ir visapusiškai diskutuojamas homoseksualumo aspektas.

Homoseksualai nori išskirtinių teisių ir tai – nesąžininga

Pagrindinės žmogaus teisės – tai ne išskirtinės teisės. Teisė įsidarbinti bei turėti darbą nėra išskirtinė teisė. Teisė būti aptarnautam restorane nėra išskirtinė teisė. Teisė turėti gyvenamąjį būstą nėra išskirtinė teisė. Teisė eiti gatve ir nebūti užpultam vien dėl to, kas tu esi ir ką tu myli, nėra išskirtinė teisė. Homoseksualai ir biseksualai nori tokių pačių teisių, kurios yra garantuojamos bet kuriam kitam asmeniui.
e-solution: gaumina