lt en

Mūsų klausimas

Ką daryti, kad homoseksualūs asmenys galėtų produktyviai dirbti ir nejausti pažeminimo?
skatinti atvirą, tolerantišką ir lanksčią darbo aplinką;
rengti ir platinti informaciją, kuri padėtų kurti teigiamą darbdavių, darbuotojų, apskritai visuomenės nuomonę apie homoseksualius asmenis;
skatinti ne tik toleranciją, bet ir atvirumą bei atsiskleidimą darbe;
kurti auklėjimo ir lavinimo programas, kuriose būtų išsamiai ir visapusiškai diskutuojamas homoseksualumo aspektas.

Homoseksualumas yra nenatūralu – jo nėra gamtoje

Tyrimai įrodė, jog homoseksualumas yra universalus beveik tarp visų gyvūnų, ir jis itin dažnas tarp labiausiai išsivysčiusių rūšių, pavyzdžiui, tarp delfinų ir pingvinų.  
(Alt + P)
e-solution: gaumina