lt en

Mūsų klausimas

Ką daryti, kad homoseksualūs asmenys galėtų produktyviai dirbti ir nejausti pažeminimo?
skatinti atvirą, tolerantišką ir lanksčią darbo aplinką;
rengti ir platinti informaciją, kuri padėtų kurti teigiamą darbdavių, darbuotojų, apskritai visuomenės nuomonę apie homoseksualius asmenis;
skatinti ne tik toleranciją, bet ir atvirumą bei atsiskleidimą darbe;
kurti auklėjimo ir lavinimo programas, kuriose būtų išsamiai ir visapusiškai diskutuojamas homoseksualumo aspektas.

Visi krikščionys nusiteikę prieš homoseksualius asmenis ir homoseksualumą

Įvairios krikščioniškos denominacijos ir atskiri individai turi skirtingą požiūrį į homoseksualumą. Kai kurios religinės grupės interpretuoja tam tikras biblijos dalis kaip homoseksualumo draudimą. Kitos grupės vertina šias biblijos ištraukas atsižvelgdamos į istorinį kontekstą ir primena, kad Biblijoje yra ištraukų, kuriose propaguojama vergovė, tačiau krikščionys jų pažodžiui nebepriima. 
e-solution: gaumina