lt en

Mūsų klausimas

Ką daryti, kad homoseksualūs asmenys galėtų produktyviai dirbti ir nejausti pažeminimo?
skatinti atvirą, tolerantišką ir lanksčią darbo aplinką;
rengti ir platinti informaciją, kuri padėtų kurti teigiamą darbdavių, darbuotojų, apskritai visuomenės nuomonę apie homoseksualius asmenis;
skatinti ne tik toleranciją, bet ir atvirumą bei atsiskleidimą darbe;
kurti auklėjimo ir lavinimo programas, kuriose būtų išsamiai ir visapusiškai diskutuojamas homoseksualumo aspektas.

Naujienos

2017 02 13
2016 metai Lietuvos LGBT* bendruomenei buvo ypatingi dėl asociacijos LGL trečią kartą Vilniuje organizuoto „Baltic Pride“ 2016 festivalio. Pagrindiniu festivalio akcentu tapo eitynės „Už Lygybę!“, kuriose dalyvavo iki 3000 Lietuvos ir užsienio LGBT* bendruomenės narių ir juos palaikančiųjų asmenų minia.
„2016 metų LGL veiklos ataskaita tokia pat spalvinga kaip ir praėję metai. Džiaugiamės, kad „Baltic Pride“ 2016 festivalis buvo kokybiškai kitoks – pavyko sukurti buvimo kartu stebuklą. Tuo pat metu tai ir įpareigojimas mums visiems siekti dar daugiau,“ – komentavo LGL komunikacijos koordinatorė Eglė Kuktoraitė.
Asociacija LGL taip pat norėtų pasinaudoti proga padėkoti savo Valdybos nariams, darbuotojams bei savanoriams. Be šių žmonių užsidegimo, atsidavimo bei ryžto asociacija LGL nebūtų tokia, kokia ji yra šiandien – veržli, dinamiška, besimokanti iš savo klaidų ir drąsiai žengianti pirmyn. Ypatingą stimulą mūsų darbui suteikia ir mūsų draugai bei rėmėjai – aistringai palaikančiųjų žmogaus teises Lietuvoje kasmet vis daugėja. Dėkojame visiems vienokia ar kitokia apimtimi prisidėjusiems prie asociacijos veiklos 2016 metais!
e-solution: gaumina