lt en

Mūsų klausimas

Ką daryti, kad homoseksualūs asmenys galėtų produktyviai dirbti ir nejausti pažeminimo?
skatinti atvirą, tolerantišką ir lanksčią darbo aplinką;
rengti ir platinti informaciją, kuri padėtų kurti teigiamą darbdavių, darbuotojų, apskritai visuomenės nuomonę apie homoseksualius asmenis;
skatinti ne tik toleranciją, bet ir atvirumą bei atsiskleidimą darbe;
kurti auklėjimo ir lavinimo programas, kuriose būtų išsamiai ir visapusiškai diskutuojamas homoseksualumo aspektas.

Naujienos

2017 05 26
Apie bylą L. prieš Lietuvą
L. prieš Lietuvą byloje 2007 m. EŽTT nustatė, kad „iš šios bylos aplinkybių matyti, jog egzistuoja tam tikra įstatymų leidybos spraga, susijusi su lyties pakeitimo operacijomis, dėl to pareiškėjas yra atsidūręs kankinančioje nežinioje dėl savo privataus gyvenimo ir tikrosios tapatybės pripažinimo“. Teismas įpareigojo Lietuvą per 3 mėnesius nuo sprendimo įsigaliojimo priimti įstatymą dėl lyties pakeitimo. Pareiškėją byloje atstovavo Žmogaus teisių stebėjimo institutas (ŽTSI).
Įsigaliojus teismo sprendimui, Lietuva atlygino pareiškėjui tarptautinio teismo priteistą turtinę ir neturtinę žalą, tačiau nepriėmė reikiamo teisės akto. Dėl sprendimo nevykdymo 2014 m. Europos Tarybos Ministrų Komitetas Lietuvai pritaikė sustiprintos priežiūros procedūrą. Nuo 2013 m. Žmogaus teisių stebėjimo institutas (ŽTSI) kartu su Nacionaline LGBT* teisių organizacija LGL vykdo su sprendimo įgyvendinimu susijusias stebėsenos ir advokacijos veiklas.
Daugiau informacijos apie šias veiklas rasite čia.
Apie asociacijos LGL veiklas atstovaujant translyčių asmenų interesams
Efektyvus translyčių asmenų žmogaus teisių užtikrinimas yra vienas iš Nacioanlinės LGBT* teisių organizacijos LGL veiklos prioritetų. Asociacija LGL siekia, kad translyčiai asmenys Lietuvoje galėtų pasikeisti asmens tapatybės dokumentus be privalomojo chirurginės operacijos reikalavimo bei galėtų naudotis reikalingomis sveikatos priežiūros paslaugos. Siekdama pokyčių instituciniame lygmenyje, asociacija LGL taip pat siekia burti vietinę translyčių asmenų bendruomenė ir įgalinti šios bendruomenės narius dalyvauti organizacijos veiklose.
Nacionalinės LGBT* teisių organizacijos LGL veiklos translyčių asmenų žmogaus teisių apsaugos srityje remia tarptautiniai partneriai TGEU – Transgender Europe ir fondas Stiftung EVZ (Vokietija).
e-solution: gaumina