lt en

Mūsų klausimas

Ką daryti, kad homoseksualūs asmenys galėtų produktyviai dirbti ir nejausti pažeminimo?
skatinti atvirą, tolerantišką ir lanksčią darbo aplinką;
rengti ir platinti informaciją, kuri padėtų kurti teigiamą darbdavių, darbuotojų, apskritai visuomenės nuomonę apie homoseksualius asmenis;
skatinti ne tik toleranciją, bet ir atvirumą bei atsiskleidimą darbe;
kurti auklėjimo ir lavinimo programas, kuriose būtų išsamiai ir visapusiškai diskutuojamas homoseksualumo aspektas.

Naujienos

2017 02 06
IT kompanijų gebėjimą reaguoti į pranešimus dėl neapykantos kurstymo savanoriškai testavo dvylika organizacijų devyniose valstybėse narėse. Pasitelkdamos bendrą metodologiją, organizacijos vertino, kaip greitai ir kaip dažnai pranešimuose nurodytas turinys būdavo pašalinamas.
Visoms IT kompanijoms iš viso buvo pateikta 600 pranešimų: socialiniam tinklapiui „Facebook“ – 270 pranešimų (45 proc.), „Twitter“ – 163 pranešimai (27 proc.), „Youtube“ – 123 pranešimai (21 proc.). Pranešimuose dėl neapykantos kalbos buvo minimos šios priežastys: asmens rasė, odos spalva, etninė kilmė, religija, islamofobija, antisemitizmas, su seksualine orientacija ir (ar) lytine tapatybe susijusi neapykanta. Iš viso turinys buvo pašalintas 169 atvejais (28,2 proc.). Surinkti duomenys rodo, kad 40 proc. pranešimų IT kompanijos patikrino tą pačią dieną, 43 proc. – per 48 valandas).
Nacionalinė LGBT* teisių organizacija LGL jungiasi prie Europos Komisijos kampanijos prieš neapykantos kalbą internetinėje erdvėje ir tikisi, jog internetinių technologijų kompanijų parama šiai iniciatyvai prisidės prie kovos su nepageidaujamu neapykantos kalbos internetinėje erdvėje reiškiniu.
e-solution: gaumina