lt en

Mūsų klausimas

Ką daryti, kad homoseksualūs asmenys galėtų produktyviai dirbti ir nejausti pažeminimo?
skatinti atvirą, tolerantišką ir lanksčią darbo aplinką;
rengti ir platinti informaciją, kuri padėtų kurti teigiamą darbdavių, darbuotojų, apskritai visuomenės nuomonę apie homoseksualius asmenis;
skatinti ne tik toleranciją, bet ir atvirumą bei atsiskleidimą darbe;
kurti auklėjimo ir lavinimo programas, kuriose būtų išsamiai ir visapusiškai diskutuojamas homoseksualumo aspektas.

Partnerystė už lygias teises

Pranešimas spaudai
2010 05 12
 
Kokio pobūdžio lyderystė reikalinga, kad organizacija veiktų sėkmingai? Kaip kultūra ir menas gali padėti spręsti socialinius ir politinius klausimus? Kas verčia šimtus savanorių be atlygio kasmet imtis darbo Stokholmo Pride?
 
Į šiuos ir daug daugiau klausimų atsakoma paprojekčio „Partnerystė už lygias teises“ metu  asociacijos LGL ir Švedijos organizacijos RFSL parengtame leidinyje „Juk nepakenks, jei darbe patirsi ir pramogą“ (angl. „It doesn‘t hurt to have a great deal of fun“), kuriame pateikiamas ir apibendrinamas gerosios patirties tyrimas, atliktas 2009 – 2010 metais.
 
Šis gerosios praktikos tyrimas yra Švedijos organizacijos RFSL ir Lietuvos asociacijos LGL tebesitęsiančio bendradarbiavimo rezultatas. Jis pagrįstas dvidešimčia apklausų: dešimt iš jų buvo atliktos Švedijoje, dešimt – Lietuvoje. Visi apklaustieji – tai asmenys, kurie vienaip ar kitaip dalyvauja skatinant žmogaus teises. Vieni iš jų dirba su LGBT teisėmis susijusiose organizacijose arba projektuose, kiti – kitokius interesus atstovaujančiose organizacijose arba yra valstybės tarnautojai, dirbantys sistemoje, skatinančioje žmogaus teises ir (arba) teikiančioje pagalbą žmonėms.
Apklausiamų asmenų buvo teirautasi apie jų geriausius pasiekimus ir giliausius išgyvenimus šešiose skirtingose srityse. Iš to buvo padarytos išvados apie tai, kokia praktika yra geriausia.
Tai buvo šios sritys:
-          Žmonių motyvavimas
-          Vadovavimas
-          Pasidalijimas žiniomis
-          Mažumų kultūros skatinimas
-          Normas nustatančių asmenų ugdymas
-          Interesų atstovavimas ir lobizmas
Kad šis gerosios praktikos tyrimas būtų kuo „gyvesnis“, jame buvo įtraukta trumpa reziumė apie kiekvieną apklaustą asmenį.  Tai buvo daryta ir dėl to, jog žinios ir idėjos dažnai kyla iš gerų individualių pavyzdžių. Todėl apklausos dalyviai pristatomi ir be jokių komentarų ar analizės, atskirai nuo skyriaus, kuriame pateikiama analizė ir išvados, susijusios su visomis šešiomis temomis.
Tai žinios, įgyjamos per patirtį ir pasidalijant bei aptariant problemas, kurias stengtasi aprėpti šiame tyrime. Tačiau šios žinios, vos tik surašomos popieriuje, praranda daug svarbių smulkmenų, potencialą ir pritaikymo aspektą. Nepaisant to, būtent šios žinios sudaro organizacijų pagrindą, įkvepiantį narius ir savanorius ir suteikiantį jiems galimybę visiems kartu mokytis ir diegti savo darbe naujoves.
Renkant geriausios praktikos pavyzdžius siekiama užrašyti šias neišsakytas, daugiau numanomo pobūdžio žinias. Tyrimu siekiama pasidalyti geriausios praktikos pavyzdžiais.
Paprojektį finansuoja Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija pagal EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus ir bendrai finansuoja Lietuva. 
 
Daugiau informacijos apie paprojektį bei elektronines leidinių versijas anglų ir lietuvių kalbomis rasite www.atviri.lt
e-solution: gaumina