lt en

Mūsų klausimas

Ką daryti, kad homoseksualūs asmenys galėtų produktyviai dirbti ir nejausti pažeminimo?
skatinti atvirą, tolerantišką ir lanksčią darbo aplinką;
rengti ir platinti informaciją, kuri padėtų kurti teigiamą darbdavių, darbuotojų, apskritai visuomenės nuomonę apie homoseksualius asmenis;
skatinti ne tik toleranciją, bet ir atvirumą bei atsiskleidimą darbe;
kurti auklėjimo ir lavinimo programas, kuriose būtų išsamiai ir visapusiškai diskutuojamas homoseksualumo aspektas.

Partnerystė už lygias teises

LGBT kultūros apraiškos: nuo individo iki bendruomenės
 
2009 10 23 d., penktadienį, įvyko paprojekčio “Partnerystė už lygias teises” seminaras „LGBT kultūros apraiškos: nuo individo iki bendruomenės.“  
Seminare dalyvavo virš dvidešimt penkių bendruomenės narių bei nevyriausybinių organizacijų atstovų, besidominčių kultūra ir menu.
Seminaro metu apžvelgėme kokia mada vyrauja homoseksualios subkultūros tarpe, kuo ji skiriasi nuo heteroseksualios mados, ką drabužiai sako apie mus, kaip mūsų aprangos stilius atspindi mūsų identitetą. Susipažinome  su alternatyvių bendruomenių vaizdavimu tiek užsienio, tiek lietuvių autorių  fotografijose.   Žiūrėjome  A. Leibovitz filmą „Gyvenimas pro objektyvą" apie pasaulinio lygio fotografę lesbietę ir jos kūrybinį kelią nuo „katrtjebresoniško“ stiliaus darbų iki puikiai sufantazuotų viršelių reklamos žurnalams ir akį veriančių portretų.
 
Darbo grupelėse metu diskutavome koks nevyriausybinių organizacijų vaidmuo, įtakojant kultūros pokyčius, apžvelgėme įvairias kultūros sritis. dalinomės idėjomis. Dalyviai akcentavo, kad net ir kultūrinėse išraiškose svarbus LGBT bendruomenės atsivėrimas, skatinantis visuomenės pažinimą per asmeninę išraišką. Kilo idėja rengti projektą, kad  būtų galima įgyvendinti mokymus- dirbtuves jauniems žmonėms, kuriuos vestų žymus fotografas, skulptorius. Mokymai skatintų LGBT integraciją kūrybinėse formose. Reikėtų skatinti ir alternatyvias parodas - ne tradiciniu formatu, netradicinėse erdvėse, pateikiant LGBT klausimus platesniame kontekste. Siūlyta bendradarbiauti su kultūros ministerija, dailės akademija, žiniasklaida.
Seminaro metu suvokta, kad reikia būti ne tik vartotoju, bet ir dalyviu - pavyzdžiui kurti vienos minutės filmus, išreiškiant savo asmeninę poziciją.
Dalyviai prisiminė ir sėkmingus kultūros projektus Lietuvoje, kaip Ad Hoc nepatogaus kino festivalis, japonų kino savaitė, Skalvijos kino klubas. Seminaras apvainikuotas pozityviomis nuotaikomis, skatinančiomis į gyvenimą žiūrėti per humoro prizmę, ryškiai ir įdomiai pateikiant idėjas, kuriant integracines aplinkas, bei dėmesį patraukiančius šūkius.
e-solution: gaumina