lt en

Mūsų klausimas

Ką daryti, kad homoseksualūs asmenys galėtų produktyviai dirbti ir nejausti pažeminimo?
skatinti atvirą, tolerantišką ir lanksčią darbo aplinką;
rengti ir platinti informaciją, kuri padėtų kurti teigiamą darbdavių, darbuotojų, apskritai visuomenės nuomonę apie homoseksualius asmenis;
skatinti ne tik toleranciją, bet ir atvirumą bei atsiskleidimą darbe;
kurti auklėjimo ir lavinimo programas, kuriose būtų išsamiai ir visapusiškai diskutuojamas homoseksualumo aspektas.

Projektas "C.A.F.E." pagal ES programą PROGRESS

2012 m. lapkričio 27 d. viešbutyje "Holiday Inn" Vilnuje įvyko baigiamoji projekto „C.A.F.E.: Keisk požiūrį - siek lygybės" konferencija "Lygios galimybės Lietuvoje: naujos viltys ir iššūkiai".  Baigiamojoje konferencijoje buvo aptarti projekto metu nuveikti darbai ir pasiekti rezultatai, diskutuojama apie nacionalinę nediskriminavimo politiką, jos pasiekimus ir laukiančius iššūkius.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kartu su  NVO partneriais iš Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo kvietė diskusijai apie lygybės ir įvairovės skatinimą pagal šešis pagrindus: lyties, rasės ar etninės priklausomybės, amžiaus, negalios, religijos ar įsitikinimų, seksualinės orientacijos.
 
Konferencijos metu taip pat buvo pristatyta Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo misija bei vykdomo projekto „C.A.F.E."  pagrindiniai rezultatai pagal tris darbo grupes. Pirmoji skirta didinti visuomenės informuotumą ir supratimą apie diskriminaciją ir lygias galimybes, antroji - spręsti romų vaikų švietimo problemas, trečioji - rinkti ir kaupti informaciją, atlikti tyrimus, gerinti NVO įgūdžius siekiant lygybės ir įvairovės.
 
Su konferencijos programa galima susipažinti čia.
 
Nuotraukos iš konferencijos prieinamos inetrnetinėje svetainėje pazink.org ir svetainėje atviri.lt.
Apie konferenciją rašo internetinis naujienų portalas DELFI.LT
(Alt + P)
e-solution: gaumina