lt en

Mūsų klausimas

Ką daryti, kad homoseksualūs asmenys galėtų produktyviai dirbti ir nejausti pažeminimo?
skatinti atvirą, tolerantišką ir lanksčią darbo aplinką;
rengti ir platinti informaciją, kuri padėtų kurti teigiamą darbdavių, darbuotojų, apskritai visuomenės nuomonę apie homoseksualius asmenis;
skatinti ne tik toleranciją, bet ir atvirumą bei atsiskleidimą darbe;
kurti auklėjimo ir lavinimo programas, kuriose būtų išsamiai ir visapusiškai diskutuojamas homoseksualumo aspektas.

Projektas "C.A.F.E." pagal ES programą PROGRESS

Leidinys „Lygybė ir įvairovė NVO sektoriuje: gerosios lygių galimybių integravimo praktikos Lietuvoje“ (2012 m.) – vienas iš projekto rezultatų. Pirmą kartą Lietuvoje pabandyta sukaupti gerųjų lygybės ir įvairovės integravimo pavyzdžių NVO sektoriuje rinkinį. Tikimės, kad jis bus naudingas tiek valstybės lygių galimybių politikos formuotojams, tiek ir nevyriausybinių organizacijų aktyvistams, dirbantiems su diskriminacijai jautriomis žmonių grupėmis. Mums svarbu, kad šie gerosios patirties pavyzdžiai skatintų plėtoti sąveikinį požiūrį į diskriminacijos prevenciją Lietuvoje. Toks integruotas, kompleksinis požiūris turėtų prisidėti prie efektyvios komunikacijos tarp skirtingų visuomenės grupių ir stiprios NVO partnerystės, siekiant bendrų tikslų lygybės ir įvairovės politikos įgyvendinimo srityje.
 
Leidinys platinamas nemokamai, elektroninę versiją galima parsisiųsti čia.
 
 
 
e-solution: gaumina