lt en

Mūsų klausimas

Ką daryti, kad homoseksualūs asmenys galėtų produktyviai dirbti ir nejausti pažeminimo?
skatinti atvirą, tolerantišką ir lanksčią darbo aplinką;
rengti ir platinti informaciją, kuri padėtų kurti teigiamą darbdavių, darbuotojų, apskritai visuomenės nuomonę apie homoseksualius asmenis;
skatinti ne tik toleranciją, bet ir atvirumą bei atsiskleidimą darbe;
kurti auklėjimo ir lavinimo programas, kuriose būtų išsamiai ir visapusiškai diskutuojamas homoseksualumo aspektas.

Projektas "C.A.F.E." pagal ES programą PROGRESS

NLĮF SUSITIKIMAI
 
Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo nariai susitinka reguliariai kiekvieną mėnesį. Per šiuos susitikimus nariai ir suinteresuoti stebėtojai dalinasi informacija ir idėjomis, kuria bendro darbo santykius ir planuoja bendras veiklas. Sprendimai priimami konsensuso būdu, gerbiant kiekvieno NLĮF nario poziciją svarstomu klausimu. Narių bendradarbiavimas grindžiamas sąžiningumo, lygiateisiškumo, skaidrumo ir atvirumo principais.
 
2012 m. rugsėjo - lapkričio mėnesiais bus organizuojami du NLĮF narių susitikimai projekto veikloms aptarti.
(Alt + P)
e-solution: gaumina