lt en

Mūsų klausimas

Ką daryti, kad homoseksualūs asmenys galėtų produktyviai dirbti ir nejausti pažeminimo?
skatinti atvirą, tolerantišką ir lanksčią darbo aplinką;
rengti ir platinti informaciją, kuri padėtų kurti teigiamą darbdavių, darbuotojų, apskritai visuomenės nuomonę apie homoseksualius asmenis;
skatinti ne tik toleranciją, bet ir atvirumą bei atsiskleidimą darbe;
kurti auklėjimo ir lavinimo programas, kuriose būtų išsamiai ir visapusiškai diskutuojamas homoseksualumo aspektas.

Rekomendacijos darbdaviams

Kas yra diskriminuojantis skelbimas?
 
Pagal Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 8 straipsnį skelbimuose priimti į darbą, valstybės tarnybą arba mokytis draudžiama nurodyti reikalavimus, suteikiančius pirmenybę vienai iš lyčių, reikalauti iš darbo ieškančių asmenų informacijos apie jų šeiminę padėtį, amžių (išskyrus įstatyme numatytus atvejus), privatų gyvenimą ar šeimos planus.
 
Pagal Lygių galimybių įstatymo 10 straipsnį skelbimuose priimti į darbą, valstybės tarnybą arba mokytis draudžiama nurodyti reikalavimus, suteikiančius pirmenybę tam tikro amžiaus, tam tikros lytinės orientacijos asmenims, sveikiems asmenims, tam tikros rasės ar etninės priklausomybės asmenims, asmenims, išpažįstantiems tam tikrą religiją, tam tikrų įsitikinimų asmenims.
 
Pastaba: jei kalbama apie darbą, kurį gali atlikti tik konkrečios lyties asmuo, skelbime galima nurodyti lyties reikalavimą. Toks skelbimas pagal Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 2 straipsnio 4 dalies 5 punktą nelaikomas diskriminuojančiu.
 
Kas gresia asmeniui, paskelbusiam diskriminuojantį skelbimą?
 
Asmeniui, paskelbusiam diskriminuojantį skelbimą, siunčiamas įspėjimas bei reikalaujama paaiškinti, dėl kokių motyvų skelbime nurodyti diskriminaciniai reikalavimai. Asmeniui, ir toliau piktybiškai nesilaikančiam įstatymo reikalavimų, gresia administracinė bauda pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 416 straipsnį.
e-solution: gaumina