lt en

Mūsų klausimas

Ką daryti, kad homoseksualūs asmenys galėtų produktyviai dirbti ir nejausti pažeminimo?
skatinti atvirą, tolerantišką ir lanksčią darbo aplinką;
rengti ir platinti informaciją, kuri padėtų kurti teigiamą darbdavių, darbuotojų, apskritai visuomenės nuomonę apie homoseksualius asmenis;
skatinti ne tik toleranciją, bet ir atvirumą bei atsiskleidimą darbe;
kurti auklėjimo ir lavinimo programas, kuriose būtų išsamiai ir visapusiškai diskutuojamas homoseksualumo aspektas.

Teisinės paramos didinimas LGBT teisėms Lietuvoje

    
2010 - 2011 metais įgyvendinamas naujas Lietuvos gėjų lygos projektas “Teisinės paramos didinimas LGBT teisėms Lietuvoje“ (angl. Promoting Legal Support for LGBT Rights in Lithuania), kurį remia Atviros visuomenės institutas. Bendri projekto tikslai yra demokratijos ir teisėtumo užtikrinimas, žmogaus teisių skatinimas ir LGBT bendruomės Lietuvoje priėmimas ir nediskriminavimas. Konkretesnis tikslas yra nacionalinio bendradarbiavimo tinklo teisinei paramai LGBT teisėms užtikrinti sukūrimas ir teisių gynimo pastangų didinimas.
 
Projekto idėja kilo iš poreikio užtikrinti LGBT teises Europos lygmeniu. Organizacijų paieškos bendradarbiavimui tyrimas parodė, jog nevyriausybinės organizacijos, kurios dirba LGBT teisių užtikrinimo srityje nėra pakankamai informuotos apie galimybes, kurias teikia Europos teisinė tvarka ir įstatymai. Nevyriausybinės organizacijos stokoja teisinių paslaugų atliekant nacionalinės teisinės sistemos monitoringą ir teisinį konsultavimą.
 
Projekto tikslinės grupės yra individai ir nevyriausybinės organizacijos. Projektas turės poveikį visuomeninėms organizacijoms (įskaitant organizacijų bei teisininkų ir teisės konsultantų apmokymą LGBT teisių, diskriminacijos srityje) bei plačiajai visuomenei (informacija bus prieinama ir suprantama ir neturintiems teisinio išsilavinimo asmenims).
 
Projektas sukurs bendradarbiavimo erdvę, tiesioginį mokymą ir teisinius įrankius Europos mastu veikiančioms vietinėms organizacijoms, suteikiant joms galimybę efektyviai ginti ir padėti individams apsaugant LGBT teises.
 
Projekto veikla apims:
1)      Tinklo sukūrimas, įtraukiant teisininkus, LGBT asociacijas ir suinteresuotus asmenis.
2)      Teisinių instrumentų rengimą (teisinės duomenų bazės sukūrimą, Tyrimų centro įkūrimą, teisinio žinyno parengimas).
3)      Mokymas. Mokymų medžiagos parengimas ir mokymų organizavimas. Mokymai skirti praktikuojantiems teisininkams iš įvairių Europos Sąjungos šalių. Jie apims mokymą apie LGBT teises, diskriminaciją, demokratiją ir pagrindines teises.
4)      Bendravimo palaikymas. Internetinės svetainės sukūrimas, informavimo skatinimo kampanijos pravedimas, baigiamoji konferencija.
5)      Vadyba ir valdymas. Bendras ir finansinis koordinavimas, monitoringas, tolesnių planų sudarymas.
 
 
 
e-solution: gaumina