lt en

Mūsų klausimas

Ką daryti, kad homoseksualūs asmenys galėtų produktyviai dirbti ir nejausti pažeminimo?
skatinti atvirą, tolerantišką ir lanksčią darbo aplinką;
rengti ir platinti informaciją, kuri padėtų kurti teigiamą darbdavių, darbuotojų, apskritai visuomenės nuomonę apie homoseksualius asmenis;
skatinti ne tik toleranciją, bet ir atvirumą bei atsiskleidimą darbe;
kurti auklėjimo ir lavinimo programas, kuriose būtų išsamiai ir visapusiškai diskutuojamas homoseksualumo aspektas.

Teisinės paramos didinimas LGBT teisėms Lietuvoje2010 m. spalio 22 d. įvyko asociacijos LGL organizuotas seminaras „Jauskis saugus – tave gina įstatymai“, kuriame LGBT bendruomenės atstovai kalbėjosi apie diskriminacijos problemas, bylinėjimosi ypatybes bei Lietuvoje suformuotą teismų praktiką tokio tipo bylose.
 
Seminaro lektorės advokatė, Mykolo Romerio universiteto lektorė Diana Gumbrevičiūtė-Kuzminskienė ir Žmogaus teisių stebėjimo instituto teisininkė Jūratė Guzevičiūtė seminaro metu minėjo, kad labai dažnai gėjų ir lesbiečių teisių pokyčiai (diskriminacijos bylose) vyksta tik po laimėtų bylų teismuose, todėl būtina diskriminuojamam asmeniui žinoti savo galimybes siekiant apginti savo interesus teisinėmis priemonėmis.

Antra seminaro dalis buvo skirta klausimams, kuriuos seminaro dalyviai galėjo atsiųsti renginio organizatoriams elektroniniu paštu. Renginio metu, didelis dėmesys buvo skirtas administracinėms byloms bei neseniai suformuotai Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikai, kuri bus itin reikšminga organizuojant renginius viešose erdvėse. 

Mykolo Romerio universiteto lektorė Diana Gumbrevičiūtė-Kuzminskienė minėjo, kad itin svarbu pasinaudoti visais imanomais teisiniais įrankiais, todėl didelį dėmesį skyrė priešteisminėms institucijoms, kurios tam tikrais, įstatymuose numatytais atvejais, yra būtina sąlyga kreipiantis į bendrosios praktikos teismus. 

Seminaro dalyviai taip pat turėjo galimybę padiskutuoti apie Europos žmogaus teisių teismo suformuotą praktiką, šių nutarčių įtaką sprendžiant diskriminacijos klausimus Lietuvos teismuose.

Čia jūs galite susipažinti su seminaro metu skaitytais pranešimais:

Advokatės Dianos Gumbrevičiūtės-Kuzminskienės pranešimas.
Teisininkės Jūratės Guzevičiūtės pranešimas.

Seminaro nuotraukas rasite svetainės fotogalerijoje.
e-solution: gaumina