lt en

Mūsų klausimas

Ką daryti, kad homoseksualūs asmenys galėtų produktyviai dirbti ir nejausti pažeminimo?
skatinti atvirą, tolerantišką ir lanksčią darbo aplinką;
rengti ir platinti informaciją, kuri padėtų kurti teigiamą darbdavių, darbuotojų, apskritai visuomenės nuomonę apie homoseksualius asmenis;
skatinti ne tik toleranciją, bet ir atvirumą bei atsiskleidimą darbe;
kurti auklėjimo ir lavinimo programas, kuriose būtų išsamiai ir visapusiškai diskutuojamas homoseksualumo aspektas.

Viešieji pirkimai

Asociacija Lietuvos gėjų lyga (LGL) viešuosius pirkimus organizuoja:
- siekdama užtikrinti su LGL veikla susijusius poreikius;
- įgyvendindama LGL viešųjų pirkimų planą.
 
 
LGL viešųjų pirkimų planas 2014 -2015 m.
 
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės (patvirtintos 2014 m. lapkričio 10 d. Valdybos pirmininko įsakymu Nr. 201411101).
 
 
 
 
 
 
(Alt + P)
e-solution: gaumina