lt en

Mūsų klausimas

Ką daryti, kad homoseksualūs asmenys galėtų produktyviai dirbti ir nejausti pažeminimo?
skatinti atvirą, tolerantišką ir lanksčią darbo aplinką;
rengti ir platinti informaciją, kuri padėtų kurti teigiamą darbdavių, darbuotojų, apskritai visuomenės nuomonę apie homoseksualius asmenis;
skatinti ne tik toleranciją, bet ir atvirumą bei atsiskleidimą darbe;
kurti auklėjimo ir lavinimo programas, kuriose būtų išsamiai ir visapusiškai diskutuojamas homoseksualumo aspektas.

„ILGA-Europe“ metinė konferencija Varšuvoje: kas aktualu LGBTI teisių aktyvistams Europoje?

Š. m. lapkričio 1-4 dienomis Lenkijos sostinėje Varšuvoje įvyko didžiausias Europoje LGBTI žmogaus teisių renginys: XXI-oji metinė tarptautinės LGBTI teisių organizacijos „ILGA-Europe“ konferencija. Tai – iki šiol didžiausio masto „ILGA-Europe“ konferencija, kurioje dalyvavo apie 550 LGBTI žmogaus teisių aktyvistų iš Europos, Centrinės Azijos ir kitų pasaulio šalių.
„ILGA-Europe“ konferencijos dėka lapkričio pradžioje Varšuva tapo diskusijų apie LGBTI žmogaus teises epicentru. Pirmąją lapkričio savaitę grotažymė „#IEWarsaw2017“ tapo viena populiariausių socialiniuose tinklapiuose Lenkijoje. Iš LGBTI žmogaus teisių užtikrinimo srityje stipriai pažengusių šalių susirinkusiems aktyvistams konferencija Varšuvoje priminė, kad kova už LGBTI teises yra nesibaigiantis procesas: pasikeitus politinei situacijai šalyje tenka susidurti su netikėtais iššūkiais.
Renginio metu konferencijos dalyvius sveikino gausus būrys LGBT* žmogaus teisėms neabejingų aktyvistų ir politikų: Lenkijos žmogaus teisių kontrolierius Adam‘as Bodnar‘as, už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir mažas bei vidutines įmones atsakinga eurokomisarė Elžbieta Bienkowska, Europos Tarybos specialusis pranešėjas dėl LGBTI asmenų teisių Piet de Bruyn ir „Juodojo protesto“ organizatorė Urszula Kuchynska.
Į „ILGA-Europe“ metinę konferenciją susirinkę aktyvistai taip pat turėjo galimybę susipažinti su LGBTI asmenų teisių padėtimi Lenkijoje, stebėti tradicinių liaudies šokių pasirodymą, apsilankyti Kultūros ir mokslo rūmuose, Varšuvos dramos teatre bei dalyvauti filmo „Tomas iš Suomijos“ premjeroje.
Tarptautinė LGBTI teisių organizacija „ILGA-Europe“ plečiasi, auga ir vienija įvairaus amžiaus, tapatybių ir šalių atstovus, tačiau konferencijos metu kiekvienas aktyvistas turėjo galimybę dalyvauti įvairaus pobūdžio renginiuose, dirbtuvėse, prisidėti prie konferencijos programos siūlant aktualias temas, bendrauti ir dalintis savo unikalia patirtimi.
Būtent dėl šios priežasties gausiame konferencijos įvykių ir renginių sūkuryje susitikome su Baltarusijos, Albanijos ir Lietuvos LGBTI aktyvistais, kurie sutiko pasidalinti savo asmenine patirtimi, atstovaujamos šalies aktualijomis ir lūkesčiais.
e-solution: gaumina